אירועים בפארק הצפרות

תמונה של שלדג גמדי

פרטים לגבי האירועים הבאים יפורסמו בעתיד.