הגדרות נגישות

תמונת עלוית החורף

בממשק הגדרות הנגישות של אתר הצפרות ניתן לקבוע את גודל האותיות (פונטים) של הכתב וכן לקבוע רמת ניגודיות גבוהה.

בחירת גודל אותיותקביעת רמת הניגודיות של הטקסט